RƯỢU ĐẦY LÀM SAO CẠN

 
" Chiều cuối tuần, tha phương, căn gác nhỏ
Ly rượu đầy ...làm sao cạn chiều nay " (*)
Bởi Đất, Trời vừa khép một ṿng quay
nên người cũng bồi hồi theo nhật, nguyệt.

Biết làm sao hơn?! Cũng chỉ v́ vận kiếp!
Khi bí lối, cùng đường, ai chẳng muốn sang sông?
Không phải cánh rừng thưa của chim sáo sổ lồng
mà là khoảng trời mây khi thiên di vỗ cánh!

Xưa về xuôi vai nặng đầy quang gánh
Nhật kư t́nh ghi đậm nét chia phôi
H́nh bóng trong tim. Người ở lại núi đồi
Câu từ giă nhờ ngàn thông reo tiếng.

45 năm! Kẻ chân trời, người góc biển
Dơi chân mây mà ước mộng tương phùng
Kỷ niệm về theo kư ức mông lung
cho nỗi nhớ chập chùng như ảo vọng.

Căn gác nhỏ. Bên song ngồi đối bóng
Rượu chưa vơi mà đầy ắp nỗi sầu
Áo trắng. Em. Làn tóc đă về đâu
Sao nhớ quá ngàn thông quanh học xá!?

Đà Lạt là Em. Em là tất cả!
Xa mà gần trong kỷ niệm vương mang
Đời mù sương nhưng nỗi nhớ bạt ngàn
nên Em sẽ vĩnh hằng trong tâm tưởng!

Chiều. Nắng nhạt. Rượu đầy... làm sao cạn?!
Nhớ thương nào sóng sánh đọng đáy ly?
Lời yêu Em chưa nói lúc phân kỳ
sẽ là tiếng nhạc ḷng reo muôn thuở.

HUY VĂN
(*) Thơ CINDY PHẠM, K8 CTKD/VĐH ĐL