BÓ TAY!


B́nh Định Vương (1) nếu có thể tái sinh
ắt sẽ phải vào tù nằm đếm vài cuốn lịch
V́ giặc Tàu khi xưa vốn là thù địch
nay đă là quan thầy của một bọn Hán nô.

Bắc B́nh Vương (2) nếu c̣n chút ruộng khô
cũng sẽ không có chỗ để giương cao ngọn cờ bắc phạt
Bởi đất sẽ bị trưng thu v́ quan tham đâu cần canh tác
mà chỉ đêm ngày lo buôn dân, bán đất của Cha, Ông.

Việt Quốc Công (3) dù muốn tận lực với non sông
cũng chẳng có quân để đánh tràn qua Ung-Quảng(4)
V́ nhà nước chỉ lo tốt c̣, béo đảng
nên Quân Đội chỉ toàn lính kiểng mà thôi!

Việt Nam vốn đă là mớ giẻ rách lâu rồi
từ nhân lực đến tài nguyên đất, biển!
Đất: quan tham tha hồ tranh, đoạt, chiếm
Biển: chóp bu nhắm mắt hiến Bắc Kinh.

Sau lớp ngụy trang bằng cao ốc, bin đinh
là sắt máu của một lũ ngông cuồng, thối nát
Hào nhoáng phố phường là b́nh phong đốn mạt
che đậy dă tâm của " Sống chết mặc bây!".

Nếu phép mầu nào cho tiền nhân sống lại hôm nay
Họ cũng sẽ nhồi máu cơ tim mà chết ngay lập tức
V́ 4000 ngàn năm máu xương và công sức
đă không thể ngăn làn sóng của ngoại xâm.

Như căn bệnh ung thư cứ thế măi lan dần
nên t́nh thế hôm nay coi như hết thuốc chữa
Bọn phỉ quyền hiện nguyên h́nh là một lũ bựa
trên bưng, đội Tàu phù, dưới chà đạp lương dân.

Vận nước bây giờ như sợi chỉ buộc ngàn cân
khi hồng thủy dậy ba đào từ phương Bắc
Quê hương đă lần hồi rơi vào tay giặc
Đấng anh hùng có sống lại cũng ...bó tay!

HUY VĂN
(1) Lê Lợi
(2) Nguyễn Huệ
(3) Lư Thường Kiệt
(4) Ung Châu- Quảng Tây