HƯƠNG L̉NG


( Gởi "QĐ" Khóa 8 CTKD / VĐH-ĐL
Khóa 4/72B- Đồng Đế và
Khóa 57 Rừng Núi Śnh Lầy/ Dục Mỹ
Để nhớ Đêm Giáng Sinh Đà Nẵng-1973 )

Chiều đông. Mây xám. Mưa lất phất
Lạnh. Nhớ. Bâng khuâng. Ngập cơi ḷng
Đâu những chàng trai mang trời đất?
Một vốc tay đầy nhẹ hư không?! (*)

Ngày tháng huy hoàng thời trọ học
Giảng đường rộn ră chẳng bao lâu
Hồn nhiên ngày ấy chưa tṛn lứa
đă vội tàn theo lửa tuyến đầu.

Từ đêm ngất ngưởng trên phố vắng
bể dâu, điên đảo với đất trời!
Từ buổi ly tan v́ nghịch cảnh
quạnh hiu ngồi đếm giọt buồn rơi!

Hồ trường ai rót từng men đắng
Giọt rơi trên vở, giọt trên tay (*)
Giọt nào đă bay lên mây trắng (*)

thành khói sương giăng khuất mộng đầy?!

Bây giờ mộng đă thành hư ảo
Sáo đă sang sông. Nước xuôi ḍng
Phơi tàn y giữa đời cơm áo
Ngó trước. Nh́n sau. Thở dài...Xong!

Ai c̣n? Ai mất? Ai lây lất
sống trong tăm tối của ngục tù?!
Ai đă ngậm ngùi nằm hôn đất
nghe côn trùng tấu khúc thiên thu?!

Mượn đông phong thả hồn ly khách
nương cánh thời gian trải hương ḷng
Những người đem mộng vào trang sách (*)
Hùng tâm ngày ấy có c̣n không?!

HUY VĂN
(*) Chữ nghiêng trích từ
Những Người Đem Mộng Vào Trang Sách
( Thơ KIM CÚC K8 CTKD )